creator-avatar

More Color of Bossbar

Are you a map maker? This pack is a great choice for you! This made by HgVN and change the color of bossbar to your custom color like: red or blue as your choice! This pack was a great choice for your wonderful map!!! (Add 17 more colors to decorate your map and you can use it for you)

17 new color! (+1 old color)

Aqua (Color in Minecraft)

Black (Color in Minecraft)

Blue (Color in Minecraft)

Dark aqua (Color in Minecraft)

Dark blue (Color in Minecraft)

Dark gray (Color in Minecraft)

Dark green (Color in Minecraft)

Dark red (Color in Minecraft)

Gold (Color in Minecraft)

Gray (Color in Minecraft)

Green (Color in Minecraft)

Light purple (Color in Minecraft)

Red (Color in Minecraft)

White (Color in Minecraft)

Yellow (Color in Minecraft)

Rose … (Pic below)

Violet … (Pic below)

Dark purple             (Old, Color in Minecraft)

Here is an example of Bossbar color

(Yellow)

How to change color?

You can change the color by simply change it by use the pack settings

Can I use it for my pack?

Of course yes because the original code is Mojang and I just changed the color code so it’s not difficult. You can put it into your pack.

—–=—–

Add 2 new colors!

(Rose)

(Violet)

Changelog View more
 • Add rose color
 • Add violet color

(Hope girls like rose and violet :D )

Installation

Just click download

Downloads

Supported Minecraft versions

1.14 1.15 (beta) 1.16

You may also like...

Installation Guides

AndroidiOSWindows 10

16 Responses

4.29 / 5 (7 votes)
 1. Green VN says:

  Tui đã tìm kiếm và thấy bài viết này đầu tiên 😀

 2. SavageGamez says:

  Hey this pack is great! Is it possible to make this for xp bars too? That would be awesome.

 3. Guest-1357835583 says:

  HgVN ơi, ông add thêm màu Hồng hoặc Rose đi cho mấy đứa con gái tụi tui có cái để xài! Chớ có mỗi màu Light Purple là tạm được à, hơi chán!
  Nhưng mà Addon này cũng được á ! ❤
  Ông có định làm cho bản 1.16(beta) hong ?

  • HgVN23 says:

   ok tui sẽ cố thêm rose à mà tui nghĩ resouce pack này có thể xài trong 1.16, bạn cứ thử tải về xem nếu dùng đc thì dùng còn không thì mình sẽ nghĩ cách xài cho 1.16. và cảm ơn đã thích pack của mình

 4. AracelyPinkRose says:

  it’s great! but could you put a rose on it ?? you know for gamer girls

 5. Guest-6718837740 says:

  lmao :))

 6. J.A.R.V..I.S says:

  Why is it did not work

 7. DapperGuest1234 says:

  Tysm, now i will use this for my realm

 8. Guest-7922377426 says:

  sick mod dude

Leave a Reply